ทดสอบกล้องจุดแดง Barska M16 Electro Sight กับปืน .223

ทดสอบกล้องสโคป Barska Contour 3-9x42 IR กับปืน .223

ทดสอบกล้องไรเฟิล Barska 8-32x50 IR กับปืนไรเฟิล

ทดสอบกล้องไรเฟิล Leapers Bug Buster 3-9x40

วิธีตั้งศูนย์ปืนลมอย่างง่าย สโคปที่โปรฯเลือกใช้คือ Leapers ครับ

ทดสอบกล้องไรเฟิล Leapers SWAT 3-12x44 กับปืนลม .22

สโคปส่องเป้า ไรเฟิลสโคป และกล้องจุดแดง ใหม่จาก Zeiss